Bestyrelsen

grundværdier

BSI er en gammel klub fra 1935 og har derfor mange stolte traditioner. BSI’s sportslige og ikke mindst sociale resultater, ambitioner og visioner for fremtiden er båret af de mange medlemmers engagement, ansvarlighed og begejstring for deltagelse i det sportslige arbejde og livet i klubben.

BSI vil arbejde utrætteligt på at bygge høj grad af etik og moral, klare principper og rammer. Disse værdier og holdninger skal fremstå tydeligt for medlemmer, trænere og ledere, forældre, sponsorer m.v. Vi skal således fastholde nogle grundlæggende principper og rammer for god opførelse og moral.

"BSI Fodbold vil fremstå som en åben og synlig forening, hvor der også er plads til forskellighed..." - Sportschef, Zahid Mansoor

BSI vil & skal tilstræbe, at vi til enhver tid fremstår som en helhed, hvor klub- og fællesskabsfølelsen er et nøgleord i vores arbejde. Vi vil gennem større grad af fællesskabsfølelse motivere foreningens medlemmer til at stille sig til rådighed i forbindelse med det at deltage i foreningens mange aktiviteter/opgaver på frivillig basis. 

Bestyrelsesmedlemmere

Sportschef

ZAHID MANSOOR

Mail: bsisportingdirector@gmail.com

mobil: 26 36 55 47

Formand

HARUN YALCIN

Mail: 

mobil: 

Brøndby Strand Idrætsklub

Tybjergparken 12

2660, Brøndby Strand

Reg. nr  1551 Konto nr 4510510275