Menu

Grundværdier

BSI er en gammel klub fra 1935 og har derfor mange stolte traditioner. BSI’s sportslige og ikke mindst sociale resultater, ambitioner og visioner for fremtiden er båret af de mange medlemmers engagement, ansvarlighed og begejstring for deltagelse i det sportslige arbejde og livet i klubben.

I BSI arbejdes der på de sportslige, menneskelige og sociale kvaliteter som skal skabes gennem gensidig respekt for hinanden. Vi skal værdsætte og respektere, at medlemmerne kan være forskellige og har forskellige behov. Det er derfor ikke nødvendigt, at vi er den største, men derimod en af de mest attraktive idrætsforeninger på vestegnen. Kvalitet skal således fremmes frem for kvantitet. 

BSI vil arbejde utrætteligt på at bygge høj grad af etik og moral, klare principper og rammer. Disse værdier og holdninger skal fremstå tydeligt for medlemmer, trænere og ledere, forældre, sponsorer m.v. Vi skal således fastholde nogle grundlæggende principper og rammer for god opførelse og moral.

BSI vil & skal tilstræbe, at vi til enhver tid fremstår som en helhed, hvor klub- og fællesskabsfølelsen er et nøgleord i vores arbejde. Vi vil gennem større grad af fællesskabsfølelse motivere foreningens medlemmer til at stille sig til rådighed i forbindelse med det at deltage i foreningens mange aktiviteter/opgaver på frivillig basis. 

BSI Fodbold vil fremstå som en åben og synlig forening, hvor der også er plads til forskellighed. 

Klubben vil arbejde for en rodfæstet og stabil organisation og ikke mindst en solid økonomi.

Der forventes at bestyrelsen i BSI skal vi være dynamisk anlagt og ikke mindst omstillingsvenlig.