Menu

Lektie og Sunhed

Lektier & Sundhed er en forening, som har til formål at kombinere lektier og sport. Herudover har vi udvidet med Lektieklubben, som er et initiativ der skal aktivere lektiecafeens medlemmer og skabe sammenhold. Det bliver afholdt en anden dag end lektiecafeen i form af diverse aktiviteter både indendørs og udendørs. Sammen skal Lektieklubben og Lektiecafeen agere bindeled mellem sport og skole for de unge.