Menu

Vision

BSI fodbold-Organisation

Vision formet-April 2014

 

Administration

Sportslig-plan

& Social vision 2014

 

BSI fodbold har ET overordnet formål – Det er at tilbyde de bedste muligheder for vores mange børn & unge fra området. Foreningen skal skabe de nødvendige og trygge rammer for områdets fremtid (ungdommen) som skal påvirkes af den gode og sunde atmosfære med fokus på social-og sportsligudvikling.   

 

Det Administrative apparat:

 

Formands opgave:

Formanden besidder det overordnede ansvar og fungerende som øverste led i foreningen. Ansvarshavende ift. Bestyrelsesmøderne, repræsentant i FU og kontaktledet til kommunen samt andre offentlige myndigheder. Ingen møder kan finde sted uden formanden og formanden er desuden udstyret med to stemmer, samt ved stemmelighed falder afgørelsen ved formandens side. Ansvaret for at følge vedtægterne (indkaldelse til GF) osv. er ligeledes formandens ansvar.   

 

Næstformands opgave:

Næstformanden besidder det næst-øverste ansvar og har en ledende funktion i foreningen. Fungerende som formand i tilfælde af at formanden enten giver autoriteten eller er ramt af sygdom eller andet som forhindre ham i at lede foreningen for en periode. Perioden må dog ikke overskride 3 måneder ellers vil ansvaret pr. automatik overgå til næstformanden og derfra vil foreningen konstituere sig selv.  

 

Kasser opgave:

Kasseren besidder ansvaret for finanserne i foreningen. Er bindeledet ml. klubben og evt. revisor. Kasseren fremlægger regnskabet hvert kvartal overfor bestyrelsen med bilag så gennemsigtighed bevares. Kasseren er ligeledes ansvarlig for udarbejdelse af årsregnskaber, budgetter og udgifter. Ansøgninger til diverse tilskudsordninger og offentlig tilskud er ligeledes en del af ansvarsområdet.  

 

Bestyrelsesmedlem opgave (Seniorformand):

Ansvarshavende ift. Al kommunikation og praktiske forhold med seniorafdelingen. Kontingent sikring, materialer, beskeder eller andet. Seniorformanden har også ansvaret sammen med den sportslige chef for planlægning og iværksættelse af nødvendige kurser til trænerteamene. 

Bestyrelsesmedlem opgave (Ungdomsformand-Kluboffice):

Ansvarshavende ift. Al kommunikation og praktiske forhold med ungdomsafdelingen. Kontingent sikring, materialer, beskeder eller andet. Ungdomsformanden har også ansvaret sammen med den sportslige chef for planlægning og iværksættelse af nødvendige kurser til trænerteamene. Opgaven med ungdomsformand og kluboffice ansvarlig hænger ikke nødvendigvis sammen og kan adskilles.  

 

Sikre og sørge for at kluboffice opdateres med korrekt data. Ligeledes sørge for at samtlige trænere sættes ind i systemet og bruger det fremadrettet.

 

Bestyrelsesmedlem opgave (Sponsorudvalg & Eventudvalg & Dommerudvalg): Sponsorudvalget er ansvarligt for at anskaffe sponsorater til klubben – status fremlægges bestyrelsen hvert kvartal. Sponsorpleje er ligeledes en vigtig del af udvalget.

 

Eventudvalgets opgave er at planlægge og gennemføre aktiviteter. Dette sker ved aktiviteter i klubben, på Facebook o.a. ift. Børn, ungdoms og seniorafdelingens aktiviteter. Der gøres status hvert kvartal med bestyrelsen.   

 

Dommerudvalgets opgave er at sørge for kvalificeret dommere, kursusplanlægning, al praktisk ift. Dommere til kampe & dommerkontrakter.

 

Bestyrelsesmedlem opgave (Dommerudvalg & Rejseudvalg):

Dommerudvalgets opgave er at sørge for kvalificeret dommere, kursusplanlægning, al praktisk ift. Dommere til kampe & dommerkontrakter.

 

Rejseudvalget udarbejder muligheder for foreningens sportslige rejsemuligheder. Udbreder dette til trænerne og gør status med bestyrelsen hvert kvartal.

 

Bestyrelsesmedlem opgave (Materialeansvar):

Materialeansvaret går ud på at sørge for overblik over materialerne i klubben. Alle forespørgsler på materialer fra ungdoms-seniorformanden skal organiseres gennem bestyrelsesmedlemmet som står med ansvaret for rekvisitter (materialer).

 

Bestyrelsesmedlem opgave (Kasser 2, suppleant, Eventudvalg):

Kasser 2 har mulighed for at støtte kasser 1, hvis behovet for dette er tilstede. Ellers er dette medlem blot fungerende som alment bestyrelsesmedlem.

 

Eventudvalgets opgave er at planlægge og gennemføre aktiviteter. Dette sker ved aktiviteter i klubben, på Facebook o.a. ift. Børn, ungdoms og seniorafdelingens aktiviteter. Der gøres status hvert kvartal med bestyrelsen.  

 

Bestyrelsen konstituere ligeledes sig selv – alt efter behov. Bestyrelsesmedlemmer er fungerende som allround personer som påtager, udskifter og varetager opgaver som uddelegeres.

 

Webmaster: Henvisning til Webmaster kontrakt.

 

Revisor: Michael Rosenquist

Udpeget ved GF 27/3-14.

 

Tøjsponsor: Sportyfied & Adidas

2-årig aftale indgået i februar 2014.

 

Evt. udpegelse af Sportslig ansvarlig/leder:

Opgaven består i at danne sig et overblik over klubbens trænerteam, klubbens-traditioner, arbejdsgang og ikke mindst alle ungdoms som seniorrækker. Personen med det Sportslige ansvar for klubben arbejder tæt sammen med ungdoms-seniorformanden og har mulighed for at drøfte sine ideer, forslag og andet med bestyrelsen til hver en tid. Det sportslige ansvar kan bl.a. omhandle følgende:

-          Kluboverblik

-          kendskab til trænerteams og spillere

-          tilse trænermetoder

-          komme med forslag til at styrke den sportslige vision.  

 

Opgaven behøver ikke pt. at være særskilt fra andet. Opgaven kan løftes af ungdoms/seniorformanden og dermed spares titlen som sportslig leder væk.

 

De fælles og entydige retningslinjer i bestyrelsen og det administrative apparat er simple:

-          trods uenigheder kan forekomme, så er vedtaget beslutninger dem vi agiterer for

-          loyalitet, tillid og respekt til bestyrelsens beslutninger forventes

-          opførsel som er til skade for foreningen, tolereres ikke 

-          hvis gældende reglement, loyalitetsbrud eller tillidsbrud finder sted, stoppes medlem, træner/bestyrelsesmedlem omgående! 

-          Hvis et bestyrelsesmedlem ikke løfter sine opgaver/er fraværende/eller bliver nedstemt, så er pladsen fri for en anden at overtage.

 

BSI fodbold Vision

Sportslig- og socialplan

 

Indledende ord:

BSI vil være blandt de foretrukne fodboldklubber i lokalsamfundet og vil være anerkendt for at udvikle og tilgodese spillere på forskellige niveauer. BSI vil arbejde hårdt og målrettet for at blive en talentudviklingsklub. BSI anderkender sin størrelse og nuværende realitet og har til formål at bruge de næste par år på at etablere et solidt grundlag at arbejde ud fra. BSI vil løbende sørge for at give medlemmerne gode rammer, og muligheder for at udvikle sociale relationer og glæde ved deltagelse i boldspil og klublivet generelt. Klubben vil ligeledes følge med i DBU’s visioner for idrætsudøvelse i Danmark og lade sig inspirere af deres udgivelser f. eks. Holdningshæftet som blev udgivet i 2012.

http://www.dbu.dk/~/media/Files/DBU_Broendby/bu/holdningshaefte_2012.pdf

Vi ønsker at udvikle og tiltrække spillere, til brug på alle niveauer med henblik på at blive en  blandt de førende klubber på ungdoms & seniorsiden i Vestegnen.

 

Konkrete målsætninger:

Ungdomsafdelingens målsætninger:

-          at tilbyde en velorganiseret og kvalitetsbevidst ungdomsafdeling

-          sikre trygge rammer og spille bold på forskellige niveauer

-          arbejde med mental, fysisk og social udvikling

-          bygge bro mellem ungdoms og seniorafdeling på et solidt grundlag

-          at opbygge et U-hold på tværs af årgange

-          ud over det sportslige vil der arbejdes på godt kammeratskab

-          at spillerne udvikles til at udvise en korrekt og fair optræden overfor hinanden, modspillere, dommere og omgivelserne i det hele taget, for derigennem at repræsentere BSI Fodbold på bedste vis

-          at arbejde for, at der til enhver tid er tilstrækkeligt med velkvalificerede, positive, inspirerende og veluddannede trænere og ledere til rådighed

-          sidst men ikke mindst et veludviklet og struktureret samarbejde med forældrene (evt. forme en brochure for velkomst i BSI fodbold klub og arrangementer til forældre)

Seniorafdelingens målsætninger:

-          at tilbyde en velorganiseret og kvalitetsbevidst seniorafdeling

-          sikre trygge rammer og spille bold på forskellige niveauer

-          arbejde med mental, fysisk og social udvikling

-          at spillerne udvikles til at udvise en korrekt og fair optræden overfor hinanden, modspillere, dommere og omgivelserne i det hele taget, for derigennem at repræsentere BSI Fodbold på bedste måde

-          at arbejde for, at der til enhver tid er tilstrækkeligt med velkvalificerede, positive, inspirerende og veluddannede trænere og ledere til rådighed

Vores kortsigtede mål er som minimum at vores A-hold forbliver eller rykker op i rækken de ligger i. Langsigtet arbejdes der på, at skabe en stærk, sund og visionær organisation som har sportslige realiserbare ambitioner. 

Økonomisk vision

  • At have en forsvarlig økonomi. 
  • Klubben ønskes drevet på en forsvarlig & gennemsigtig måde
  • Af hensyn til sårbarheden ønsker vi en bred indtægtsbaggrund. Det kan defineres som en vifte af indtægtskilder fra kontingent, tilskud fra Kommunen, lokale sponsorer samt større sponsorer. 
  • Fastholde gennemsigtighedsprocedurerne. 

Det ideelle BSI (Drømmen):

BSI fodbold vil arbejde på bredde og det vil sige, at klubben ønsker at tilbyde stærke sociale rammer for alle. Klubbens mål er, at tilbyde ungdom og senior afdelingerne de bedste muligheder uanset social baggrund. Derudover så vil klubben arbejde hårdt for at sikre en stærk og struktureret ungdomsafdeling. Dette skal tjene som fødekæde til seniorerne, der gennem den rette forsyning fra ungdomsafdelingen vil kunne opretholde et højere og højere niveau på det sportslige plan.

 

Det nye BSI fodbold(Siden dec. 2013) En realitetsbevidst klub J