Menu

Referat af Generalforsamling

image
Redir Younas
28. april 2016 kl. 11:43

BSI GENERALFORSAMLING 2016
Dato: 27/04/16

Start kl 19.15
Slut kl 20.45

Bestyrelsen byder alle velkommen - generalforsamling (GF) 2016

Formand: Engin Kacar
Sportschef(SC): Zahid Mansoor
Kasser: Ibrahim Atrach
Bestyrelsesmedlemmer: Riaz Mehmood, Abdel Hakim Abdals, Haroun Yalcin Canan Bajram

Sportschef (SC) forklare programmet for GF-2016

Der forklares, at alle regler op til GF2016 er blevet opretholdet. Varsling 14 dage før, indkomne forslag er der blevet bedt om 10 dage før og den endelige dagsorden er offentliggjort 8 dage før. Alle regler jv./GF §10 i BSI vedtægterne er overholdt til punkt og prikke.

Valg af
dirigent: Zahid (Sportcef-SC)

Referent: Redir

Hvad er der sket i Brøndby Strand IK i året 2015-2016

Årsberetning, hvad er der sket i det forgangne år.

Dejligt med ro og fokus på fodbolden. Året har budt på mange ting, når man evaluere fra april 2015 til april 2016.

Forår: Kæmpe Stævne afholdt og imponerende 107 hold deltog (ungdom U9, U10, U11), bestyrelsen vil gerne sige tak for de mange frivillige der hjalp til under stævnet.

Efterårsturnering afholdt (ungdom U10-U11)) 40 hold deltog i turneringen.

Indendørs stævne afholdt i juleferien December, 26 hold deltog over 4 dage aldersgrupper ml. 8-18 år.

Påskeferien i Marts afholdtes endnu et indendørsstævne (2016) 46 hold deltog over 5 dage i tuneringen. Aldersgrupper fra 8-99 år.

SC og formand Engin forklarer planen om hvordan Brøndby Strand IK generelt og ungdomshold skal klare sig i rækkerne, gennem visioner, værdier og ideer som bestyrelsen og SC har formet. Den sportslige ungdoms vision vil være at finde på Brøndby Strand IKs hjemmeside snarest.

Formanden har desuden lavet en ny hjemmeside til BSI fodbold som alle er glade for. 

Mange hold har afholdt deres afslutningsfester efter sæsonerne afsluttede.

 

Vision og hold i BSI


Det er vigtigt at trænerstaben og de frivillige gør en indsats for at opretholde Brøndby Strand IKs vision og værdier, så Brøndby Stand IK kan hjælpe og støtte de yngre medlemmer gennem de sportslige og sociale udfordringer der kan opstå.

 

SC giver os et overblik over alle trænerne fra de forskellige hold og medlemmer. BSI fodbold har hold i U5,U6, 2xU10, U11, U12, og U14. 2 pigehold U13 og U14, to 8 mands hold, 4 seniorhold og et veteranhold.

BSI Facebook side bliver brugt flittigt og en side hvor mange billeder og updates ligges op.  

 

Sponserer

Hoved sponser: Sportyfied

SC, formanden og Ibrahim forklare at vi har handlet for cirka 150.000 kr. spilletrøjer, skiftet fra Hummel til Adidas, alt udstyr blevet skiftet ud, bold, drikkedunke osv. Regnskabet er medbragt og tilgængeligt for alle at se. (Regnskabets bilag er medbragt).

Sportigan: er en fysisk butik som klubbens medlemmerne kan få rabat hos ift. fodboldstøvler, målmandshandsker el. lign.

OK benzin – støtter BSI fodbold som en fast bestanddel.

Lokale sponsorer har BSI mange af. De støtter klubben med det de kan og særligt til stævnerne kan klubben hente mange gavekort og præmier fra de lokale støttere.  

BSI fodbold har fået flere interessante tilbud fra nye sponsorater som bestyrelsen skal have tid til at overveje (Intersport, Unisport).

Engin forklare at bestyrelsen tænker at hvert hold kan søge deres egne sponsorater: Det vil få flere mennesker i klubben til at arbejde for sponsorater. Men dette er bare en ide og ikke fastbesluttet.


De fratrådte medlemmer fra bestyrelsen gennem året får en tak for deres indsats.


Fremtidig turnering
20-22 Maj 2016 afholder BSI en fodboldturnering, hvor der forventes hjælp fra flere trænere, frivillige. Håbet er at det bliver ligeså succesfuldt som tidligere.  

 

Regnskabet 2015-2016

Kasseren fortæller om hvordan regnskabet var i 2013/2014, og hvordan regnskabet ser ud i dag. Overskuddet er på over 80.000 kr.

 

Kasseren fortæller at BSI kører med gennemsigtig og forsvarlig økonomi – alt er stadig elektronisk og vi modtager ingen kontanter.

 

Personer som er på valg (i lige år jv. §10 GF i vedtægterne).

Formand: Engin Kacar (vælges ind igen)
bestyrelsesmedlemmer:
1.Abdel Hakim Abdals (vælges ind, nyt medlem, velkommen til)
2.Caner Bajram (vælges ind, nyt medlem, velkommen til)
3. Haroun Yalcin (vælges ind, nyt medlem, velkommen til)

Revisor: Michael Rosenquist (vælges igen)
Revisor suppleant: Redir Younas (nyt medlem, velkommen til)

 

Eventuelt:

Spørges om samarbejdet med BIF?:

Der svares at klubben stadig har et godt og fungerende samarbejde med BIF. Ikke mange møder her på det sidste pga. lidt uro hos storebror klubben. Men alt i skønneste orden.

Senior 1 træner Caner og Zafar roses for deres indsats, trods hård start og anstrengelser mod et stabilt og repræsentativt senior 1 hold.

Spørges om plan fra de nye bestyrelsesmedlemmer?:

Svaret er at de lige skal have deres første møde. Men at klubben nu skal bevæge sig længere frem og udvikle sig yderligere. Dejligt med ro og uden mediehetz.

Spørges om hvordan klubben får flere spillere og trænere til?:

Svares at der skal konkrete strategier vedr. dette gode spørgsmål. Men at netværk er vigtigt, besøg på skolerne i nærområdet er noget vi har fokus på, og derudover er alle forslag velkomne.

Sidste bemærkning

-          At alle trænere bedes udfylde holdkort korrekt så vi undgår bøder.

-          Røde kort for mangelende disciplin skal der slås hårdt ned på.

-          Klubbens medlemmer og trænere skal være repræsentative ved alle lejligheder som vedr. fodbold i og omkring BSI fodbold.

 

SC & formanden runder af

Alle deltagene bifalder og så er der tid til Champions League J  

Tak for i aften

 

Referent: Redir Younas